Našim novým partnerom – Oknomont s.r.o

Spoločnosť Oknomont sa pridal k našim oficiálnym partnerom a sponzorom. S našou Česko – Slovenskou futbalovou akadémiou uzavrel konateľ pán Jaroslav Šábik partnerstvo a prispeje k rozvoju talentovanej mládeže a detí vo futbalovej akadémii. Týmto srdečne ďakujem za podporu. Naša futbalová akadémia naďalej hľadá partnerov, ktorí by mohli prispieť k celkovému rozvoju akadémie ČSFA.

Autor: Jan Kubovič