ČSFA na turnajoch a na domácom turnaji

Deti ČSFA sa predstavili na začiatku Januára na turnajoch U6, U7, U9, U10 v Česku a na domácom turnaji v Malackách. Turnaje a zápasy v Trnave, Ratiškoviciach a domácom turnaji v Malackách, boli kvalitné a ukázali naše deti veľký potenciál. Okrem toho nás aj teší revitalizácia tréningovej plochy v Malackách, kde trénujeme. Pán Šábik si to zobral pod patronát a je vidieť kvalitná práca a plocha je vynikajúca. Podmienky sme rozhodne veľmi zlepšili a tešíme sa že deti budú mať vhodné podmienky na rast. Tréneri Uhrinec, Havlik, Vozár, Ifka a Kubovič boli milo prekvapení ako sa to za krátky čas zlepšilo.

 

Jan Kubovič