Kontakt

Česko – Slovenská futbalová akadémia
občianske združenie
Adresa: Štúrova 131, Malacky 901 01
Tel.: 0903 170019, 0905 283416

Bankové spojenie: 4001026745/7500 –  ČSOB Malacky
Web: www.csfa.sk
IČO: 308 46 331